Cơ sở dữ liệu

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

WP phpMyAdmin Chiếm tài nguyên hosting, thay vì đó chúng ta có thể thao tác ngay trong Hosting 1 cách nhanh chóng hơn.

Sử dụng phpMyAdmin được tích hợp vào bảng điều khiển Hosting

WP DBManager Chiếm tài nguyên hosting, thay vì đó chúng ta có thể thao tác ngay trong Hosting 1 cách nhanh chóng hơn.

Sử dụng phpMyAdmin được tích hợp vào bảng điều khiển Hosting

Bài viết / Trang

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

WP PageNavi Style Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP-PageNavi.

Related Posts for WordPress Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Shareaholic | share buttons, analytics.

Yet Another Featured Posts Plugin (YAFPP) Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Shareaholic | share buttons, analytics.

Bảo mật

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

Acunetix WP Security Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security.

WordPress Beta Tester Là bản thử nghiệm, không được phép sử dụng trên môi trường Hosting.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security.

Keyy Two Factor Authentication (like Clef) Plugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

P3 (Plugin Performance Profiler) Plugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

CopySafe Web Protection Plugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

CopySafe PDF Protection Plugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

Hiệu suất website

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

DB Cache Reloaded Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

DB Cache Reloaded Fix Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

WP-Cache.com Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

WordPress Gzip Compression Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

SG Optimizer Plugin không hỗ trợ cache tốt nhất trên môi trường Hosting tại Shost

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

WP Fastest Cache Tối ưu Cache có hỗ trợ cho công nghệ CDN. Chiếm dụng tài nguyên server.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

Sao lưu & Di chuyển dữ liệu

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

Tối ưu SEO

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

Yoast Breadcrumbs Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

WP Google Analytics Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

HeadSpace2 SEO Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Link Juice Keeper Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

.html on PAGES Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

Google XML Sitemap for Images Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

 

Google XML Sitemap for Mobile Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Google XML Sitemap for Videos Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

WP Robots Txt Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Tweet Blender Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Chức năng khác

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

SoundCloud Shortcode Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin SoundPress Plugin

Uber Login Logo Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin LoginPress

Sociable Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Shared Counts

Post-Plugin Library Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WordPress Popular Posts

Ultimate TinyMCE Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin TinyMCE Advanced

Rus-To-Lat Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Cyr-To-Lat

Exclude Pages Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Exclude Pages From Menu

Configure SMTP Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Easy WP SMTP

jQuery Lightbox For Native Galleries Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Jetpack

StatPress Dashboard Widget Lite Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Jetpack