Backlink là gì? Vai trò của Backlink trong SEO

Backlink là gì? backlink được hiểu là thuật ngữ chỉ những liên kết được trả về từ mạng lưới website, blog, diễn đàn, mạng xã hội khác tới website của mình.