Kênh hỗ trợ Microsoft tại Việt Nam

Với thị trường kinh tế 4.0 đang phát triển thần tốc như ngày nay, các Doanh nghiệp không ngừng thay đổi cơ chế làm việc hiện đại, tiên tiến hơn bằng các công nghệ hỗ trợ giúp tao tác làm

SHost chính thức trở thành đối tác của Microsoft

Ngày nay, thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển cực mạnh, việc đáp ứng nhu cầu quản lý, chuyển đổi và lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp trên các nền tảng điện toán đám mây trong việc tổ chức