Google Index là gì? 5 bước giúp website index ngay lập tức

Tìm hiểu căn nguyên và 5 bước để Google index bài viết mới của bạn lên Google Search sớm nhất.