Đêm lửa trại sôi nổi của hoạt động Team Building 2022

Từ thời nguyên thủy, con người đã tìm ra lửa, nhờ vậy lửa xuất hiện trong cuộc sống con người như một công cụ quan trọng. Lửa vừa giúp con người phòng vệ khỏi sự tấn công của thú dữ,