KVM là gì? Tại sao nên dùng ảo hóa KVM

Phổ biển nhất hiện nay là ảo hóa KVM, OpenVZ, Xen VPS, VMWare, … . Đặt biệt nhất, KVM được biết là công nghệ ảo hóa tốt nhất và được sử dụng rộng rãi trên thế giới.