Tại SHost, các dịch vụ được thiết kế và vận hành dưới sự kiểm soát chất lượng được định hình riêng cho từng loại cụ thể.

Với cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA) chúng tôi đảm bảo thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ như sau:

Dịch vụCam kết UptimeDowntime tối đa (phút)
– WordPress Hosting
– SSD Cloud Server
99.9%43

Thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ được tính bằng công thức:

43200 – Số phút bị gián đoạnX 100
43200

 

Nếu Thời gian Hoạt động hàng tháng của dịch vụ nhỏ hơn mức Cam kết Uptime, chúng tôi bồi thường theo giá trị dịch vụ của tháng đó. Tỉ lệ bồi thường được quy định như sau:

Thời gian Hoạt động (Uptime)Tỉ lệ bồi thường
Từ 99% đến Nhỏ hơn mức cam kết của loại dịch vụ20%
Từ 95% đến 98.99%50%
Thấp hơn 95%100%

Khi thỏa điều kiện bồi thường, số tiền bồi thường sẽ được ghi có vào tài khoản ID của quý khách.

Giá trị bồi thường chỉ bao gồm giá trị dịch vụ trực tiếp và không bao gồm:

 • – Các khoản phí khởi tạo ban đầu.
 • – Phí bản quyền các loại bản quyền (License) đi kèm với dịch vụ như: Plesk, Imunify360,… thuê theo tháng hay theo bất kỳ chu kỳ nào.

Phí bồi thường không quy đổi ra tiền mặt.

Phí bồi thường không áp dụng hoặc chuyển nhượng sang tài khoản khác trên cùng hệ thống tại SHost.

Thời gian bị gián đoạn (Down-time)

Thời gian Gián đoạn được hiểu là tổng số phút mỗi tháng của những lần gián đoạn dịch vụ do sự cố kỹ thuật. Nhật ký gián đoạn dịch vụ do SHost công bố tại trang nhật ký hệ thống trong trang ID:

Trong điều kiện bình thường, Thời gian Gián đoạn không bao gồm kế hoạch nâng cấp, bảo trì mà đã được thông báo trước 24 giờ trên trang thông báo (mục Thông báo Bảo trì) kết hợp với Email hoặc Tin nhắn, nếu có thể.

Trong điều kiện khẩn cấp, SHost sẽ thông báo kế hoạch xử lý sự cố trước 60 phút trên trang Thông báo, kết hợp với Email hoặc Tin nhắn hoặc Điện thoại trực tiếp, nếu có thể.

SHost giới hạn nhưng không cam kết tổng thời gian gián đoạn hằng năm là 5 giờ đồng hồ.

Điều kiện loại trừ

Chúng tôi áp dụng những điều kiện loại trừ chung sau đây và các điều kiện riêng áp dụng cho từng loại dịch vụ. Nếu gián đoạn phát sinh do những nguyên nhân này sẽ không được tính vào Thời gian gián đoạn của dịch vụ.

Điều kiện loại trừ áp dụng chung cho tất cả dịch vụ:

 • – Đường truyền bị gián đoạn từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng (ISP) đến Data Center;
 • – Bất kỳ gián đoạn đường truyền không nằm trong phạm vi kiểm soát của SHost;
 • – Quá tải do bị DDOS, DOS, bị tấn công có chủ đích vào bất kỳ thành phần nào của máy chủ;
 • – Các tai nạn do bị tác động của thiên tai, ngập nước;
 • – Bị tác động bởi bất kỳ thao tác trên Control Panel, thao tác cấu hình do khách hàng thực hiện hoặc do nhân viên thực hiện theo yêu cầu – trong quá trình hỗ trợ khách hàng;
 • – Sử dụng dịch vụ sai mục đích, sai với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận sử dụng;
 • – Sử dụng dịch vụ vượt quá các thông số kỹ thuật quy định của từng dịch vụ;
 • – Dịch vụ hết hạn hoặc bị ảnh hưởng bởi quy trình gia hạn, nâng cấp, chuyển đổi gói dịch vụ;
 • – Dịch vụ dùng thử (nếu có) hoặc đang được mở tạm, nâng tạm thông số tài nguyên;
 • – Bất kỳ truy cập nào được cho là gián đoạn mà nguyên nhân lỗi xuất phát từ máy tính, thiết bị hoặc từ trình duyệt web, thiết bị di động;
 • – Lỗi phát sinh từ phần mềm, công nghệ của bên thứ ba.
 • – Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của SHost như: Sự cố về đường truyền hoặc hư hỏng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu do nhà cung cấp thứ ba điều hành (tức tại Data Center, nơi đặt máy chủ dịch vụ), hỏa hoạn, khủng bố, cấm vận, chiến tranh, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, sự cố mạng quốc gia.

Dịch vụ WordPress Hosting:

 • – Sử dụng dịch vụ liên quan đến các chương trình quảng cáo, tăng view, gây tăng lưu lượng truy cập, website bị khai thác như nơi lưu trữ, hotlink;
 • – Các lỗi phát sinh do mã nguồn của website, trình cắm (plugins), themes, mã nguồn bị lây nhiễm Malware, Virus, Phishing;
 • – Lưu lượng và tần suất truy cập tăng hơn 50% so với cùng khung giờ của ngày hôm trước được xác định là không do lỗi của SHost;
 • – Máy chủ chặn IP truy cập để ngăn chặn tấn công DDOS hoặc do người dùng đăng nhập thất bại quá nhiều lần;
 • – Các lỗi trả về trên trình duyệt web nhưng hệ thống và máy chủ Hosting vẫn đang đáp ứng tốt.

Máy chủ phân giải tên miền DNS:

 • – Áp dụng khi một trong các máy chủ của hệ thống phân giải bình thường;
 • – Không bao gồm các gián đoạn do tên miền bị khóa và trong quá trình chuyển đổi trạng thái, đổi name servers. Tên miền nằm trong giai đoạn bị tranh chấp;
 • – Không áp dụng đối với các trang cấu hình tạm thời mất hiệu lực;
 • – Gián đoạn xảy ra do DNS Cache.

Máy chủ DNS và Tên miền:

 • – Các ảnh hưởng do thời gian chờ tên miền kích hoạt, đổi Name Server, đổi IP.

Thủ tục bồi thường

Để yêu cầu bồi thường theo Cam kết SLA tại SHost, khách hàng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách thức sau đây:

 • – Đăng nhập vào hệ thống quản lý dịch vụ (https://id.shost.vn) để gửi yêu cầu bồi thường.
 • – Gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài kỹ thuật: (028) 4455 7788 (sau đó nhấn phím bất kỳ).

SHost sẽ tổng hợp tất cả thông tin liên quan để khách hàng xác nhận lại lần cuối thông qua Ticket.

Thời gian kiểm tra và giải quyết yêu cầu bồi thường theo Cam kết SLA của khách hàng tối đa là 48 giờ thuộc giờ hành chính.

Nếu yêu cầu thoả đủ điều kiện thực hiện (tức không thuộc các điều kiện loại trừ như đã nêu trên):

 • – SHost sẽ lập tức hoàn trả lại giá trị bồi thường được tính theo công thức và theo quy định như đã nêu trên.
 • – Giá trị bồi thường được hoàn trả và cộng vào số tiền trong tài khoản của khách hàng. Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống Quản lý dịch vụ (trang https://id.shost.vn) để nhận thấy số tiền đã được hiển thị cộng thêm.

Ngày cập nhật: 01/03/2021