Đối với các gói Managed WordPress Hosting, Cloud Server, SHost cam kết hoàn tiền trong vòng 30 (ba mươi) ngày như sau:

Tiền hoàn lại = Tổng tiền đã nộp – [Thời gian đã sử dụng <,= 30 ngày + Phí dịch vụ khác + Phí xử lý thuế + Phí chuyển khoản]

– Thời gian đã sử dụng:

  • Thời gian đã sử dụng: <,= 7 ngày quý khách không bị tính khoản này
  • 7 ngày < Thời gian đã sử dụng <,= 30 ngày: quý khách chỉ phải trả phí đúng số ngày đã sử dụng.
  • Thời gian đã sử dụng: > 30 ngày; chính sách hoàn tiền này hết hiệu lực, dịch vụ sẽ được chuyển sang chính sách hoàn tiền theo các Điều khoản và điệu kiện của của THỎA THUẬN MỨC DỊCH VỤ (SLA)

– Phí dịch vụ khác: tên miền hoặc SSL cao cấp được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).
– Phí xử lý thuế: chi phí liên quan hóa đơn đã xuất (nếu có).
– Phí chuyển khoản: phí chuyển khoản trả lại mà ngân hàng thu.

Ví dụ: Ngày 01/10/2020 Khách hàng đăng ký dịch vụ WordPress Hosting gói Thương mại thời gian 12 tháng: 199.000 đ x 12 tháng x 10% vat= 2.626.800 đ (đã bao gồm vat). Khách hàng đăng ký tên miền .com tặng kèm theo gói trị giá 299.000 đ x 10% vat = 328.900 đ (bao gồm vat) và cài đặt SSL Let’s Encrypt miễn phí.

  • Trường hợp 1: Ngày 07/10/2020 (trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký) khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền ➞ SHost hoàn đủ số tiền khách hàng đã thanh toán (bao gồm cả vat 10%) trừ đi chi phí đăng ký tên miền .com: 2.636.800 đ – 328.900 đ = 2.307.900 đ (chưa tính phí chuyển tiền của ngân hàng, dịch vụ chưa xuất hóa đơn).
  • Trường hợp 2: Ngày 30/10/2020 (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký) khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, dịch vụ đã xuất hóa đơn ➞ khách hàng làm biên bản thanh lý dịch vụ + chi phí liên quan hóa đơn (nếu có), sau đó SHost hoàn tiền 11 tháng chưa sử dụng trừ đi chi phí tên miền .com: ((199.000 đ x 11 tháng) – 299.000 đ) x10% vat = 2.079.000 đ (chưa tính phí chuyển tiền của ngân hàng).
  • Trường hợp 3: Khách hàng cá nhân yêu cầu hoàn tiền vào ngày 30/10/2020 (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký), dịch vụ đã xuất hóa đơn ➞ Khách hàng làm biên bản thanh lý dịch vụ + chi phí liên quan hóa đơn (nếu có), sau đó SHost hoàn tiền số ngày còn lại chưa sử dụng trước thuế vat 10% và trừ đi chi phí tên miền .com: (199.000 đ x 11 tháng) – 299.000 đ = 1.890.000 đ (chưa tính phí chuyển tiền của ngân hàng).

Thời gian kiểm tra và giải quyết yêu cầu hoàn tiền theo chính sách của khách hàng tối đa là 48 giờ thuộc giờ hành chính.

  • – SHost sẽ lập tức hoàn trả lại giá trị hoàn tiền được tính theo công thức và theo quy định như đã nêu trên.
  • – Giá trị hoàn tiền được hoàn trả và cộng vào số tiền trong tài khoản của khách hàng. Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống Quản lý dịch vụ (trang https://id.shost.vn) để nhận thấy số tiền đã được hiển thị cộng thêm.

Ngày cập nhật: 30/03/2021