Thiết kế website miễn phí

Vòng đời tên miền Việt Nam, Quốc tế

vòng đời tên miền việt nam và quốc tế

Bất kỳ một tên miền nào, Việt Nam hay Quốc tế khi bạn đăng ký đều trải qua từng giai đoạn nhất định. Tùy theo các quy định của các nhà quản lý (ICANN và VNNIC) mà tên miền trong mỗi giai đoạn sẽ có các trạng thái khác nhau: đăng ký, khởi tạo, hoạt động, hết hạn, tự do…các khoảng thời gian đó được gọi là Vòng đời tên miền.

Vậy vòng đời tên miền Việt Nam và Quốc tế có những trạng thái nào ? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé.

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam: là tên miền có đuôi “.vn” được quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông Tin và Truyền Thông ( gọi tắt là VNNIC). Tên miền .vn có thể được đăng ký trực tuyến bằng Hồ sơ điện tử thông qua hệ thống các Nhà đăng ký chính thức của VNNIC.

Trước ngày 07/02/2022, vòng đời tên miền .vn có các trạng thái như ảnh dưới đây:

Vòng đời tên miền
Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN” (Nguồn VNNIC)

Các trạng thái của vòng đời tên miền Việt Nam:

 • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
 • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký.
 • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì ít nhất 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
 • Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.
 • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
 • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.
  • Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC sẽ phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền. 
  • Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.
  • Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.
  • Lưu ý: Khi tên miền ở Trạng thái xử lý thu hồi chủ thể không thể thực hiện gia hạn tên miền. 
 • Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

Ngày 08/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, chính thức có hiệu lực từ ngày 07/02/2022.

Theo đó vòng đời tên miền Quốc gia .VN có sự thay đổi. Thời gian cho phép gia hạn tên miền sau khi hết hạn đã rút ngắn xuống chỉ còn 25 ngày kể từ ngày hết hạn (trước ngày 7/2/2022 là 30 ngày) và tên miền sẽ tạm ngừng hoạt động ngay sau khi hết hạn. Như vậy các tên miền có ngày hết hạn trước ngày 7/2/2022 sẽ vẫn áp dụng theo Quy định cũ, với các tên miền có ngày hết hạn từ ngày 7/2/2022 trở đi sẽ áp dụng theo Quy định mới.

Tên miền Quốc tế

Tên miền quốc tế là những tên miền được cấp bởi tổ chức ICANN (Tập đoàn Internet và cấp số tên miền), dùng chung cho tất cả quốc gia. Tên miền sẽ thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân, tổ chức nào đã đăng ký mua, sử dụng với ICANN, có hiệu lực đến khi nào bạn thôi không gia hạn để tiếp tục sử dụng nữa.

Vòng đời tên miền quốc tế được thể hiện như ảnh dưới đây:

Vòng đời tên miền
Ảnh minh họa cho Vòng đời tên miền quốc tế.

Các trạng thái của vòng đời tên miền Quốc tế:

 • Tên miền ở trạng thái tự do (Available).
 • Tên miền ở trạng thái được đăng ký (Registered).
 • Tên miền ở trạng thái hết hạn (Expired): Khi quá thời gian đăng ký hay gia hạn thì tên miền sẽ ngừng hoạt động ngay. Nó khác với tên miền Việt Nam.
 • Tên miền ở trạng thái ngừng hoạt động (Redemption Period): Chủ sở hữu có 30 ngày để gia hạn tên miền quốc tế. Trong thời gian gia hạn, chủ sở hữu có thể gia hạn tên miền của họ bất kỳ lúc nào với mức giá thông thường. Tuy nhiên không thể chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác, trừ khi tên miền được gia hạn trước.  
  Sau 30 ngày này đến 35 ngày tiếp theo, tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Điều này khác với tên miền Việt Nam, các bạn nên lưu ý để tránh rơi vào trường hợp này.
 • Tên miền ở trang thái bị thu hồi/xoá (Pending Deletion): Sau 35 ngày kể từ ngày rơi vào trạng thái gia hạn với giá cao (sau 65 ngày tên miền đến hạn) thì tên miền rơi vào trạng thái bị thu hồi. 
  Sau 5 ngày tên miền ở trạng thái bị thu hồi, tên miền sẽ bị xoá và từ lúc này các tổ chức,cá nhân khác có thể đăng ký mới. 

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin về Vòng đời của tên miền Việt Nam và Quốc tế. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại SHost, nhằm tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của bạn.

Ngày cập nhật: 25/01/2022

5/5 - (4843 bình chọn)